Nowa wiata peronu dalekobieżnego dworca PKP w Sopocie

Kolumna (fragment).

Dobiegła właśnie końca długo oczekiwana inwestycja związana z modernizacją peronu dalekobieżnego dworca PKP w Sopocie. W trakcie prac położono nawierzchnię z drobnej kostki bazaltowej, takiej samej jak na peronie SKM, wyremontowano przejścia podziemne wiodące na peron (w tym wykonano dojście na peron od strony Al. Niepodległości) oraz wykonano nową wiatę. Punktem wyjścia do projektu nowej wiaty była historyczna wiata z 1870 roku chroniąca podróżnych na sąsiadującym peronie SKM  w Sopocie. Peron i wiata są pozostałością po nieistniejącym już XIX-wiecznym dworcu kolejowym (patrz fotografie archiwalne poniżej).

Dworzec kolejowy w Sopocie, fotografia wykonana w 1890 roku.

 

peron dworca kolejowego w Sopocie, fotografia wykonana ok. 1915 r.
Peron dworca kolejowego w Sopocie, fotografia wykonana ok. 1915 r. Źródło fotografii: www.dawnysopot.pl
historyczna wiata obecnie
Historyczna wiata na peronie SKM.

Historyczna wiata podparta jest smukłymi kolumnami o głowicach zdobionych liśćmi akantu. Podczas prac renowacyjnych peronu w 2010 roku przywrócono pierwotne rozmalowanie żeliwnych kolumn w kolorze jasnokremowym. Standardowo podczas prac konserwatorskich przeprowadza się badania warstw malarskich (tzw. stratygrafie). Analiza próbek pobranych z kolumny wykonana przez Panią Annę Nowakowską wykazała, że podpory były pierwotnie jasnougrowe. Co ciekawe jednak, w drugiej warstwie chronologicznej odsłoniła się dobrze zachowana powłoka malarska w kolorze chabrowo-niebieskim (ultramaryna). Kolor ten wydał się na tyle ciekawy, że decyzja, który kolor przywrócić do życia nie była prosta. Ostatecznie jednak kolumny odtworzono w pierwszej chronologicznie kolorystyce. Szerzej na temat renowacji peronu SKM tutaj:

http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/Aktualnosci/Wydarzenia/modules/events/0616.html

Na ukończonym właśnie, sąsiadującym peronie dalekobieżnym zaplanowano w ramach prac modernizacyjnych postawienie nowej wiaty. W biurze Konserwatora Miasta Sopotu  z inicjatywy Pani Konserwator Danuty Zasławskiej powstała idea, aby wykonać zadaszenie peronu o formie analogicznej do wiaty historycznej. Ze względu na priorytety konserwatorskie, które każą elementy wprowadzane współczesnie wykonywać tak, aby czytelne było, że powstały w innym czasie, postanowiono zmodyfikować formę podpór oraz odróżnić je kolorystycznie. Po wielu konsultacjach w środowisku konserwatorskim oraz architektów zadecydowano, że nowe kolumny powinny różnić się w detalu – stąd różniąca się głowica oraz zmodyfikowany trzon. W ramach ustaleń z inwestorem (PKP) oraz wykonawcą wiaty, Urząd Miasta Sopotu zlecił mi wykonanie modelu głowicy oraz zaprojektowanie nowej kolorystyki założenia.

Planując kolorystykę przyszłej wiaty i kierując się ustaleniami z Panią Konserwator Danutą Zasławską, sięgnięłam po wyniki badań konserwatorskich i odwołałam się do odnalezionego koloru niebieskiego, który uzupełniłam rozmalowaniem detalu w kolorze czerwonym.

Pozostawało  wykonać model głowicy. Podczas prac projektowych nad detalem kapitela (głowicy) pojawił się pomysł, aby nawiązać do nadmorskich tradycji miasta Sopotu – tym sposobem w projekcie pojawiły sie koniki morskie zdobiące głowice kolumn. Proces projektowania, modelowania oraz prób kolorystycznych był długotrwały (trwał okrągły rok), jednak od niedawna można oglądać efekty pracy mojej i ludzi w projekt zaangażowanych (którym serdecznie dziekuję za wsparcie i krytyczne oko).

Model gipsowy głowicy przed naniesieniem polichromii.
Model gipsowy głowicy przed naniesieniem polichromii.

The capital model for column in the new roofing on long-distance train station platform in Sopot.

Próby kolorystyczne  na peronie.
Próby kolorystyczne na peronie.

IMG_1137

IMG_1151

Efekt końcowy:

peron05

Nowa wiata peronu dalekobieżnego w Sopocie, 2013 r.

Nowa wiata peronu dalekobieżnego w Sopocie w stylu historyzującym, 2013 r.

Kolumna (fragment).

peron03