O mnie

Monika Jaszczak Konserwator Zabytków, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w specjalnościach Konserwacjia Rzeźby Kamiennej i Detalu Architektonicznego oraz Rzeźba i działania przestrzenne. Zajmuje się dziedziną szeroko pojętej konserwacji zabytków, głównie na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Główne pole działania to:

  • Prace konserwatorskie.
  • Prace rekonstrukcyjne i rzeźbiarskie.
  • Dokumentacje konserwatorskie.
  • Badania konserwatorskie, w tym: badania stratygraficzne.
  • Projekty Prac Konserwatorskich.
  • Projekty Rekonstrukcji cech stylowych obiektów architektonicznych.
  • Badania Mykologiczne.

tel.  505 819 670

Write the message

Your email address will not be published.