Badania konserwatorskie

Badania konserwatorskie są pierwszym i nieodłącznym elementem pracy nad obiektem zabytkowym, bez których nie może być mowy o solidnym i fachowym wykonaniu prac konserwatorskich, niezależnie od wielkości, czy wartości dzieła sztuki.

Celem badań konserwatorskich jest dostarczenie jak największej ilości danych potrzebnych do analizy obiektu zabytkowego, który rozumiemy jako wytwór człowieka/artysty świadczący o minionej epoce, i którego zachowanie leży w naszym interesie,  ze względu na jego wartość artystyczną lub historyczną. Analiza taka wymaga ogromnego zaangażowania badacza  dzieła sztuki, a także głębokiej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i historii sztuki, a formułowanie wniosków może przypominać poszukiwanie zagubionych elementów układanki.  Praca konserwatora przypomina działania detektywa, który odnajduje zagubione fragmenty puzzli, wyciąga je zakurzone zza szafy i  dopasowuje do reszty. Kiedy już zbierze wystarczającą ilość elementów, może próbować odgadnąć co było na obrazku, i wysnuć wnioski dla rekonstrukcji niemożliwej do odnalezienia części. Dodatkowo zadba o to, aby żmudnie zebrane i ułożone fragmenty puzzli nie pogubiły się i nie zostały zmiecione z powrotem za szafę: podklei je na karton i zabezpieczy przed dalszym niszczeniem.

W praktyce badania konserwatorskie, (na które składają się badania stratygraficzne, badania z zakresu historii sztuki, wywiady lokalne, oceny mykologiczne i inne w zależności od potrzeb)  są podstawą do oceny stanu zachowania obiektu i sformułowania programu prac konserwatorskich, który stanowi fundament dla wszystkich prac prowadzonych na obiekcie zabytkowym. Należy pamiętać, że ostateczna ocena przeprowadzonych prac będzie zależeć od każdego z poszczególnych etapów składających się na daną realizację: od badań konserwatorskich, poprzez etapy realizacji po dokumentację końcową. Należy podkreślić, że żadnego elementu procesu w pracy nad zabytkiem nie da się pominąć bez szkody dla niego.

Wszystkich zainteresowanych usługą obejmującą wykonanie profesjonalnych badań i dokumentacji konserwatorskich zapraszam do współpracy.

Poniżej zamieszczono fragment przykładowej dokumentacji konserwatorskiej:

Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej
Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej, oprawa drzwi w sieni
Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej
Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej, drewniany portal w sieni

Willa Bergera w Sopocie

Willa Bergera w Sopocie

Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej
Willa Bergera w Sopocie, fragment dokumentacji konserwatorskiej wnętrza

Ceramiczna figurka znad kominka pozostawiona w spadku po ukochanym dziadku może przedstawiać ogromną wartość dla jej właściciela. Sypiąca się kamienica może wydawać się brzydka dla zamieszkujących ją ludzi, jednak dla lokalnej społeczności jest elementem cementującym samoidentyfikację ze względu na jej miejsce i znaczenie w życiu społeczności oraz jej zbiorowej świadomości.  Taki obiekt zabytkowy  przedstawiać może jednocześnie wysoką wartość dla historyków,  w szerszym zaś znaczeniu dla naszego dziedzictwa kulturowego, które należy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. A często po dobrze przeprowadzonych pracach renowacyjnych okazuje się, że spod warstw patyny i starości, dzięki staraniom wykonawców i nadzorujących prace, ukazuje się oczom prawdziwa perła architektoniczna o wysokich standardach jakościowych i estetycznych. Zachęcam do dbania o nasze dziedzictwo we współpracy z konserwatorami zabytków – tylko wspólne działanie jest w stanie przynieść pożądane efekty na szeroką skalę. Garstka zapaleńców i konserwatorów dzieł sztuki bez wsparcia i zaangażowania właścicieli i opiekunów zabytku okazuje się nieczęsto walką z wiatrakami. Zachęcam do konsultacji z konserwatorem zabytków, takie rozmowy nic nie kosztują, a wyniknąć może z nich dla Państwa i (dla zabytku) wiele dobrego.