Nadzór konserwatorski

Gdzie wymagany jest nadzór konserwatorski? Nadzoru konserwatorskiego wymagają wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków, a także takie, które znajdują się w obszarze objętym takim wpisem (jak na przykład całe fragmenty miast, takich jak Sopot, czy Toruń) mimo iż same w spisie nie figurują. Objęcie wpisem do rejestru zabytków  danego obszaru miasta ma na celu ochronę konkretnego założenia urbanistycznego, jako układu budynków i ulic oraz otaczającej ich zieleni, a w szczególności ich wzajemnego usytuowania i  cech stylistycznych. Wszelkie prace budowlane i remontowe (na przykład wszelkie ingerencje w wygląd budynku takie jak wymiana okien, zastosowanie ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego, czy nawet zawieszenie szyldu na elewacji) prowadzone na takim obszarze muszą być prowadzone za zgodą organu konserwatorskiego. W praktyce oznacza to, że przed przystąpieniem do działania powinno się udać do biura lokalnego konserwatora zabytków (w Sopocie jest to Miejski Konserwator Zabytków z Siedzibą w Urzędzie Miasta), gdzie uzyska sie informację, czy budynek jest objety wpisem do rejestru zabytków i czy wymaga projektu i nadzoru konserwatorskiego. Czasami dany obiekt nie figuruje w rejestrze, jednak jego mieszkańcy chcą taki budynek do niego wpisać, gdyż ujęcie obiektu w ewidencji wiąże się z możliwością ubiegania się o udzielenie dofinansowania na prowadzone prace (wpis obszarowy takiego prawa nie daje).   Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli udowodni się jego wysoką wartość  historyczną. O wpisanie do rejestru mogą się ubiegać oprócz właściciela również stowarzyszenia mające osobowość prawną, stawiające sobie za cel ochronę danego zabytku lub grupy zabytków (na przykład miłośnicy Starego Cmentarza w Łodzi itp.). W przypadku takich działań warto poradzić się konserwatora zabytków, który udzieli potrzebnych wskazówek i może pośredniczyć w rozmowach z urzędem konserwatorskim.

Kto może sprawować nadzór konserwatorski? Nadzory konserwatorskie służą ochronie obiektu zabytkowego i są sprawowane przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, w Polsce kształconych w trzech ośrodkach akademickich: toruńskim, warszawskim oraz krakowskim. Absolwenci tych wydziałów, aby móc sprawować nadzory konserwatorskie nad wszelkimi prowadzonymi na obiekcie zabytkowym pracami oprócz przedstawienia stosownych dokumentów poświadczających wykształcenie musi się wykazać minimalnie 12-miesięcznym doświadczeniem w zawodzie. Wszystkie wymienione kryteria spełniam i jestem w stanie dostarczyć komplet dokumentów i wymaganych referencji.

Po co? Nadzór konserwatorski ma pilnować, aby prace na obiekcie przebiegały zgodnie ze sztuką konserwatorską, czyli czy materiały i technologie stosowane przez wykonawcę spełniają kryteria jakości i trwałości oraz czy podczas prac nie niszczy się pierwotnej substancji zabytkowej – czy na przykład wykonawca nie usunął oryginalnych sztukaterii z elewacji, nie zmieniono wielkości otworów okiennych oraz podziałów wewnętrznych stolarki okiennej, co w sposób znaczący wpływa na wygląd budynku itp. Istotnym jest, że osoba sprawująca nadzór egzekwuje przygotowany wcześniej i zatwierdzony przez organ konserwatorski program prac konserwatorskich. Działania i obecność konserwatora zabytków jest gwarancją dobrze przeprowadzonych prac. Zapewni Państwu jakość i trwałość remontu, co okazuje się szczególnie istotne w zalewie nowych technologii stosowanych w budownictwie, które niestety nie zawsze nadają się do stosowania w zabytkowych budynkach, a czego ocena nie zawsze jest oczywista i prosta. Rolą konserwatora zabytków jest budowanie mostu między starymi technikami, stylami i warsztatem a postępem wiedzy i technologii, dla dobra obiektu.

[button link=”#kontakt” color=”silver”] Kontakt[/button]