Ołtarze boczne, Bazylika we Fromborku

Prace konserwatorskie przy dwóch murowanych ołtarzach bocznych w Bazylice we Fromborku z okładziną ze stiuku i detalu rzeźbiarskim z alabastru. Prace obejmowały rekonstrukcje elementów alabastrowego herbu wieńczącego oraz rekonstrukcję dłoni Anioła trzymającej włócznię.

Katedra we Fromborku, ołtarz boczny, herb

figura anioła, alabaster, ołtarz boczny, Bazylika we Fromborku

Write the message

Your email address will not be published.