Usługi

 

Monika Jaszczak, absolwentka Wydziału sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach:

 1.  Konserwacja i Restauracja, specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego (dyplom pod kierunkiem dr Piotra Niemcewicza).
 2. Rzeźba i działania przestrzenne (dyplom pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Mazura).
Oferta obejmuje następujące usługi w zakresie konserwacji zabytków ruchomych i nieruchomych:
 • Badania konserwatorskie (w tym badania stratygraficzne, chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, konstrukcyjne i inne) ;
 • Dokumentacja wizualna obiektów zabytkowych oparta o techniki cyfrowe, dokumentacja fotograficzna, fotogrametryczna, inwentaryzacja rysunkowa;
 • Dokumentacje konserwatorskie: przedwykonawcze i powykonawcze.
 • Nadzory konserwatorskie;
 • Konserwacja detalu architektonicznego na elewacjach (elementy detalu architektonicznego: sztukaterie, gzymsy);
 • Konserwacja zabytkowej stolarki otworowej: okna i drzwi.
 • Konserwacja i restauracja elementów wystroju wnętrz (kamienne, drewniane, gips, pokrewne): sztukaterie, elementy złocone i polichromowane dekoracji ścian, sufitów;
 • Projekty konserwatorskie obejmujące prace rekonstrukcyjne, w tym:
 • Projektowanie wnętrz pod kątem zachowania lub odtworzenia charakteru oryginalnych zabytkowych pomieszczeń;
 • Projektowanie detalu elewacji pod kątem odtworzenia pierwotnego charakteru elewacji zabytkowej lub projekty „w stylu” dla potrzeb architektury współczesnej;
 • Wykonywanie elementów i detali architektonicznych na podstawie oryginału, fotografii, projektu rysunkowego;
 • Konserwacja rzeźby kamiennej i drewnianej;
 • Rekonstrukcje rzeźbiarskie;
 • Konserwacja metalu;
 • Badania mykologiczne;

 

[button link=”http://www.konserwatorzabytkow.pl/kontakt/” color=”silver”] KONTAKT[/button]

Write the message

Your email address will not be published.