Dekoracje malarskie na elewacji

Autor projektu: Monika Jaszczak

Autorzy koncepcji: Monika Jaszczak, Anna Nowakowska

Główny wykonawca: Fresco Konserwacja Dzieł Sztuki

adres realizacji: Al. Niepodległości 786 w Sopocie

Projekt rewitalizacji kamienicy realizowano w okresie od marca do końca listopada 2012 roku. Pierwszym i podstawowym celem projektu było stworzenie koncepcji plastycznej dla budynku będącego elementem historycznej zabudowy wzdłuż Alei Niepodległości w Sopocie, który wskutek ingerencji na przestrzeni XX wieku, utracił swe pierwotne cechy stylowe. Projekt konsultowany był  z Biurem Konserwatora Zabytków w Sopocie, w osobie dr Danuty Zasławskiej oraz z Panią Anną Nowakowską.

Budynek przy Alei Niepodległości 786 w stanie przed planowanym remontem pozbawiony był dekoracji historycznej i w kontekście otaczających kamienic jego architektura wydawała się zbyt uboga. Powierzchnia elewacji stwarzała przestrzeń, którą należało wypełnić i zagospodarować w sposób najlepiej wpisujący się w kontekst miejsca. Koncepcja dekoracji malarskiej powstała w nawiązaniu do historycznych wzorów stosowanych w architekturze, jednak jest rozwiązaniem współczesnym. Projekt jest wynikiem świadomego przetworzenia tych wzorców, a zastosowany ornament jest wynikiem własnych poszukiwań estetycznych. Kontekst historycznej zabudowy pierzei przy Alei Niepodległości w Sopocie stał się samonarzucającą się ramą dla możliwych rozwiązań plastycznych elewacji budynku. Szanując ten kontekst powstała koncepcja dekoracji malarskiej z wyraźnymi podziałami architektonicznymi, które w sposób płynny wpisują się w rytmy i tektonikę zabudowy tej części Sopotu. Zarówno kolorystyka, jak i zaprojektowane ornamenty z założenia miały być spokojne i niewyróżniające się spośród otaczających budynków tak, aby nie zaburzyć harmonii całej pierzei.

OPIS OBIEKTU

Omawiany budynek to kamienica narożna ciągu budynków przy Al. Niepodległości w Sopocie, w miejscu o dużym nasileniu ruchu zarówno samochodowego, jak i ruchu pieszych. Kamienica jest trójkondygnacyjna z użytkowym strychem oraz piwnicą, w kondygnacji parteru znajduje się galeria podcieniowa. Budynek przed remontem cechowały wysoki stopień zniszczenia tynków zewnętrznych a także wymieniona stolarka okienna, o błędnie zastosowanych podziałach i rytmach. Na etapie projektu stolarkę okienna chciano ujednolicić, niestety z przyczyn od nas niezależnych problem ten został zsunięty na dalszy plan. Być może uda się do scalenia stolarki okiennej na budynku powrócić w przyszłości. Poniżej zamieszczam fotografie budynku przed pracami remontowymi:

niepodległości789sopot

Przy planowaniu dekoracji na budynku brałam pod uwagę, że budynek miał zostać docieplony styropianem, drugim ograniczeniem był niewielki budżet.  Oba te czynniki wykluczały projektowanie drogich sztukaterii. Wydawało się trudnym technologicznie wykonanie na styropianie dekoracji w technice sgraffito. Możliwe było natomiast wykonanie sgraffita w kondygnacji podcieni arkadowych. Dekoracja malarska wydała się rozwiązaniem najprostszym i najbardziej odpowiadającym potrzebom inwestycji i takie rozwiązanie ostatecznie zastosowano. Poniżej przedstawiam kilka z projektowanych opcji rozwiązania dekoracji malarskiej na elewacjach:

projekt_001 projekt 19 projekt_008 projekt_002kolor

Obserwując całą pierzeję budynków przy Alei Niepodległości, w szczególności zaś otaczające kamienice doszłyśmy wspólnie do wniosku, że charakter tych budynków cechuje ich znaczne rozczłonkowanie bryły, poprzez  zastosowane wykusze, wieżyczki, elementy architektury takie jak lizeny itp. Ostatecznie zdecydowałyśmy, że wykonamy projekt akcentujący rytmy pionowe na elewacji. Dodatkowo z elewacji wschodniej wydzielono partię szczytową, co dało efekt dwóch niezależnych brył, w miejsce poprzednio występującej jednej dużej powierzchni ściany. Ornamenty malowano z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych szablonów wielkoformatowych.

Poniżej zamieszczam rysunki i fotografie budynku po ukończonych pracach.

2

IMG_0012

IMG_0018

IMG_0014 IMG_0024

IMG_0020