Konserwacja zabytków rzeźby

Grób Rodziny Lenatrowiczów 1901, Stary Cmentarz w Łodzi

Zajmujemy się pracami konserwatorskimi z zakresu:

Konserwacja i renowacja rzeźby wykonanej z takich materiałów jak drewno i kamień, ale również alabaster, gips, cement, ceramika, metal, plastik, a także rożne techniki łączone, do których dopasujemy metody i sposób traktowania zgodnie ze sztuką konserwatorską.