Menu

Budynek mieszkalny w Sopocie przy ul.Królowej Jadwigi

realizacje

Konserwacja i prace rekonstrukcyjne detalu architektonicznego na kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi w Sopocie prowadzone. Prace prowadzono w okresie od września do grudnia 2009 roku. Prace konserwatorskie wykonano na zlecenie firmy Fresco Konserwacja Zabytków. Prace obejmowały konserwację detalu architektonicznego i rekonstrukcje elementów usuniętych podczas remontu w drugiej połowie XX wieku. Przykład spektakularnego przywrócenia cech stylowych […]

Ołtarze boczne, Bazylika we Fromborku

realizacje

Prace konserwatorskie przy dwóch murowanych ołtarzach bocznych w Bazylice we Fromborku z okładziną ze stiuku i detalu rzeźbiarskim z alabastru. Prace obejmowały rekonstrukcje elementów alabastrowego herbu wieńczącego oraz rekonstrukcję dłoni Anioła trzymającej włócznię.

Rekonstrukcje rzeźbiarskie elementów późnogotyckiego poliptyku fromborskiego

realizacje

Późnogotycki poliptyk fromborski z 1504 roku jest najcenniejszym z ołtarzy Katedry we Fromborku. Wykonany w Toruniu, fundowany przez biskupa Łukasza Watzenrode z legatu biskupa Tungen dawniej był ołtarzem głównym, przeniesiony do nawy bocznej prawdopodobnie w XVIII wieku. Ołtarz ma niekompletne kwatery. w 2003 roku odnaleziono na strychu dwie z figur świętych drewnianego założenia (św. Wojciecha i św. […]

Kamienica czynszowa ul. Grunwaldzka 62 w Sopocie

realizacje

Dom mieszkalny przy ulicy Grunwaldzkiej 62 (dawniej Südstrasse) w Sopocie powstał na początku XX wieku na parceli między istniejącymi już domami wzniesionymi na sąsiednich działkach. Na podstawie zachowanych projektów domu i ksiąg adresowych nie można niestety stwierdzić, kto pierwotnie był właścicielem działki i zamówił projekt omawianego budynku. Porównując dane z ksiąg z informacjami zawartymi w […]

Kopia anioła ze Starego cmentarza w Toruniu

realizacje

Kopia Anioła Nagrobkowego ze starego cmentarza w Toruniu. Kopię wykonano ze sztucznego kamienia jako zwieńczenie nagrobka Urszulki Gabler z 1904 roku na Starym Cmentarzu w Łodzi. Prace konserwacji nagrobka prowadzono w 2011 roku.

Biskwitowy anioł nagrobny z Górzna koło Brodnicy 1902 r.

Blog | realizacje

Konserwacja rzeźby, konserwacja ceramiki, rzeźba sepulkralna, nagrobki, rekonstrukcje rzeźbiarskie, putto, anioł, aniołek, odlewy silikonowe,

preloader