Ołtarze boczne, Bazylika we Fromborku

Prace konserwatorskie przy dwóch murowanych ołtarzach bocznych w Bazylice we Fromborku z okładziną ze stiuku i detalu rzeźbiarskim z alabastru. Prace obejmowały rekonstrukcje elementów alabastrowego herbu wieńczącego oraz rekonstrukcję dłoni Anioła trzymającej włócznię.

Katedra we Fromborku, ołtarz boczny, herb

figura anioła, alabaster, ołtarz boczny, Bazylika we Fromborku