Rekonstrukcje rzeźbiarskie elementów późnogotyckiego poliptyku fromborskiego

Późnogotycki poliptyk fromborski z 1504 roku jest najcenniejszym z ołtarzy Katedry we Fromborku. Wykonany w Toruniu, fundowany przez biskupa Łukasza Watzenrode z legatu biskupa Tungen dawniej był ołtarzem głównym, przeniesiony do nawy bocznej prawdopodobnie w XVIII wieku. Ołtarz ma niekompletne kwatery. w 2003 roku odnaleziono na strychu dwie z figur świętych drewnianego założenia (św. Wojciecha i św. Jana). Figury były w bardzo złym stanie. Rozległe ubytki oraz silnie zdezintegrowana struktura drewna w wyniku działalności owadów i obecności mikroorganizmów, wymagały szczególnie troskliwego traktowania.  Prace w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu strukturalnym drewna. Następnie wykonano rekonstrukcje podstaw rzeźb oraz głowy. Naniesiono nowe polichromie oraz złocenia. Wykonano także rzeźbę anioła podtrzymującego koronę Madonny w środkowej kwaterze poliptyku. Prace konserwatorskie wykonano pod kierunkiem  Witolda Konratiuka.

Późnogotycki poliptyk fromborski, Frombork

Późnogotycki Poliptyk Fromborski

Figura św. Jana z późnogotyckiego poliptyku fromborskiego